Tin tức xe

Xe đầu kéo, tải ben, tải thùng, bồn trộn bê tông Howo

Xe đầu kéo, tải ben, tải thùng, bồn trộn bê tông Howo

XE ĐẦU KÉO, TẢI BEN, TẢI THÙNG, BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO – GIÁ BÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HOWO – XE TẢI BEN HOWO –...

13/01/2018
Xem thêm

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 12m3 CIMC 2018

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 12m3 CIMC 2018

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 12m3 CIMC 2018     Sơ lược thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông...

13/01/2018
Xem thêm

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 12m3 CIMC 2017

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 12m3 CIMC 2017

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 12m3 CIMC 2017   Sơ lược thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông howo...

13/01/2018
Xem thêm

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 12m3 CIMC 2016

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 12m3 CIMC 2016

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 12m3 CIMC 2016   Sơ lược thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông howo...

13/01/2018
Xem thêm