XE TẢI BEN HOWO – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE TẢI BEN HOWO 2 CHÂN – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải ben Howo 2 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI BEN HOWO 2 CHÂN

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 2 CHÂN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

HÌNH ẢNH XE TẢI BEN HOWO 2 CHÂN

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH XE

XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN 371HP – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải ben Howo 3 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN 371HP

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN 371HP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

HÌNH ẢNH XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN 371HP

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH XE

XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN 371HP – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải ben Howo 4 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN 371HP

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN 371HP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

HÌNH ẢNH XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN 371HP

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH XE

XE TẢI BEN HOWO 5 CHÂN 371HP – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải ben Howo 5 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI BEN HOWO 5 CHÂN 371HP

GIÁ BÁN

BẢNG GIÁ BÁN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 5 CHÂN 371HP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT

HÌNH ẢNH XE TẢI BEN HOWO 5 CHÂN 371HP

HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH XE