Xe bồn trộn bê tông Howo 10m3

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2018

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2018

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2018   Sơ lược thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông howo – Động cơ: WD615.69, công suất: 336HP – Cabin: HW76 tiêu chuẩn, nóc thấp 1 giường nằm, điều hòa 2 chiều, radio, nâng hạ bằng thủy lực… – Hệ thống...

admin 10/01/2018
Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2017

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2017

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2017   Sơ lược thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông howo – Động cơ: WD615.69, công suất: 336HP – Cabin: HW76 tiêu chuẩn, nóc thấp 1 giường nằm, điều hòa 2 chiều, radio, nâng hạ bằng thủy lực… – Hệ thống...

admin 10/01/2018
Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2016

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2016

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2016   Sơ lược thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông howo – Động cơ: WD615.69, công suất: 336HP – Cabin: HW76 tiêu chuẩn, nóc thấp 1 giường nằm, điều hòa 2 chiều, radio, nâng hạ bằng thủy lực… – Hệ thống...

admin 10/01/2018
Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2015

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2015

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2015   Sơ lược thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông howo – Động cơ: WD615.69, công suất: 336HP – Cabin: HW76 tiêu chuẩn, nóc thấp 1 giường nằm, điều hòa 2 chiều, radio, nâng hạ bằng thủy lực… – Hệ thống...

admin 10/01/2018
Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2014

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2014

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2014   Sơ lược thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông howo – Động cơ: WD615.69, công suất: 336HP – Cabin: HW76 tiêu chuẩn, nóc thấp 1 giường nằm, điều hòa 2 chiều, radio, nâng hạ bằng thủy lực… – Hệ thống...

admin 10/01/2018
Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2019

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2019

Thông số kỹ thuật – Giá bán xe bồn trộn bê tông Howo 10m3 CIMC 2019   Sơ lược thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông howo – Động cơ: WD615.69, công suất: 336HP – Cabin: HW76 tiêu chuẩn, nóc thấp 1 giường nằm, điều hòa 2 chiều, radio, nâng hạ bằng thủy lực… – Hệ thống...

admin 10/01/2018
1 2