XE ĐẦU KÉO, TẢI BEN, TẢI THÙNG, BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO – GIÁ BÁN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE ĐẦU KÉO HOWO – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE ĐẦU KÉO HOWO 371HP – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe đầu kéo Howo 371hp…

GIÁ BÁN XE ĐẦU KÉO HOWO 371HP

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HOWO 371HP

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE ĐẦU KÉO HOWO 371HP

 

Xe đầu kéo Howo 371hp 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - giá bán + thông số kỹ thuật

XE ĐẦU KÉO HOWO A7 375HP – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe đầu kéo Howo A7 375HP…

GIÁ BÁN XE ĐẦU KÉO HOWO A7 375HP

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HOWO A7 375HP

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE ĐẦU KÉO HOWO A7 375HP

 

Xe đầu kéo Howo a7 375hp 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - giá bán + thông số kỹ thuật

XE ĐẦU KÉO HOWO A7 420HP – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe đầu kéo Howo A7 420HP…

GIÁ BÁN XE ĐẦU KÉO HOWO A7 420HP

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HOWO A7 420HP

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE ĐẦU KÉO HOWO A7 420HP

 

Xe đầu kéo Howo a7 420hp 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 - giá bán + thông số kỹ thuật

Xe đầu kéo Howo a7 420hp 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 – giá bán + thông số kỹ thuật

XE TẢI BEN HOWO – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE TẢI BEN HOWO 2 CHÂN – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải ben Howo 2 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI BEN HOWO 2 CHÂN

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 2 CHÂN

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE TẢI BEN HOWO 2 CHÂN

Hình ảnh…

XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN 371HP – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải ben Howo 3 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN 371HP

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN 371HP

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE TẢI BEN HOWO 3 CHÂN 371HP

Hình ảnh…

XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN 371HP – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải ben Howo 4 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN 371HP

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN 371HP

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE TẢI BEN HOWO 4 CHÂN 371HP

Hình ảnh…

XE TẢI BEN HOWO 5 CHÂN 371HP – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải ben Howo 5 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI BEN HOWO 5 CHÂN 371HP

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI BEN HOWO 5 CHÂN 371HP

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE TẢI BEN HOWO 5 CHÂN 371HP

Hình ảnh…

XE TẢI THÙNG HOWO – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE TẢI THÙNG HOWO 2 CHÂN – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải thùng Howo 2 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI THÙNG HOWO 2 CHÂN

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG HOWO 2 CHÂN

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE TẢI THÙNG HOWO 2 CHÂN

Hình ảnh…

XE TẢI THÙNG HOWO 3 CHÂN – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải thùng Howo 3 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI THÙNG HOWO 3 CHÂN

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG HOWO 3 CHÂN

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE TẢI THÙNG HOWO 3 CHÂN

Hình ảnh…

XE TẢI THÙNG HOWO 4 CHÂN – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải thùng Howo 4 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI THÙNG HOWO 4 CHÂN

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG HOWO 4 CHÂN

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE TẢI THÙNG HOWO 4 CHÂN

Hình ảnh…

XE TẢI THÙNG HOWO 5 CHÂN – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe tải thùng Howo 5 chân…

GIÁ BÁN XE TẢI THÙNG HOWO 5 CHÂN

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THÙNG HOWO 5 CHÂN

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE TẢI THÙNG HOWO 5 CHÂN

Hình ảnh…

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 5M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe bồn trộn bê tông howo…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 5M3

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 5M3

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 5M3

Hình ảnh…

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe bồn trộn bê tông howo…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 7M3

Hình ảnh…

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe bồn trộn bê tông howo…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 9M3

Hình ảnh…

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe bồn trộn bê tông howo…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 10M3

Hình ảnh…

XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3 – GIÁ BÁN + THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xe bồn trộn bê tông howo…

GIÁ BÁN XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3

Bảng giá bán…

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3

Thông số kỹ thuật..

HÌNH ẢNH XE BỒN TRỘN BÊ TÔNG HOWO 12M3

Hình ảnh…